Thursday, January 6, 2011

Terima Kasih Atas Sokongan Warga RAJD dan KTMB.

Ramai saudara-saudara dari warga 50 Rej. rejimen2 Pakar lain, RAJD dan KTMB, yang telah bersara dan yang masih berkhidmat, telah menghubungi saya untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang penglibatan Pakar semasa Perang Dunia Ke-2 (WW2) dan darurat. InsyaAllah, saya akan cuba memenuhinya kerana peranan dan penglibatan rejimen berubah selari dengan perubahan yang berlaku pada negara dan KTM sendiri.

Saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah memberi input dan pautan yang amat berguna khusus kepada Mr. Jonathan Moffatt di Malayan Volunteers Group. U.K. atas keizinan beliau membenarkan saya menggunakan beberapa gambarfoto.

Saperti biasa, ada juga yang memperleceh dan memperkecil sumbangan saudara se organisasi mereka yang menyertai Pakar. Ini mungkin dari perasaan cemburu atau tidak tahu sumbangan dan pengorbanan silam pasukan sukarela saperti Pakar.

Saya berharap apa yang di usahakan di sini dapat sekidit sebanyak menyerahkan keadaaan, insyaAllah.

Lt. Kol. Hj. Bahrain bin Tahir (Bersara)
Bekas Pegawai Memerintah
50 Rejimen Jurutera Pengendalian Keretapi (AW)
RAJD.

No comments: